استاد خیال

فردا باهاش حرف میزنم ...!

فردا به احتمال بس زیاد میرم باهاش حرف میزنم 
میرم بهش میگم این من نبودم 
میرم همه رو بهش میگم 
دلایلم رو هم حتما بهش میگم
نیاز دارم به حرف زدن باهاش 
اصن باید هرطور شده موقعیت حرف زدن باهاش رو جور کنم 
اگه مثه همیشه باشه میتونه درکم کنه و بفهمه چی میگم 
بفهمه که من نمیخواستم اینجوری بشه 
درکم میکنه مطمئنم :) 
Designed By Erfan Powered by Bayan