استاد خیال

قشنگی های امروز

1.تو سرما منتظر سرویس نشدم و مامان و بابا دیرتر رفتن و منم تو ماشین نشستم تا سرویس بیاد 

2.کلاس ادبیات 

3.عربی ازم نپرسید ^__^ واهاهاهای 

4.کلاس ریاضی ^___^

5.مسخره بازی سر سرود همگانی :)

6.وااای خدا کلی تو سرویس خندیدیم 

7.وجود رفیقام :)))

8.دیدن فوتبال 

Designed By Erfan Powered by Bayan